Καλώς ήρθατε

Εδώ και 30 χρόνια, ο ΑΝΤ1 ανακαλύπτει, αναδεικνύει και καθιερώνει πρωταγωνιστές .
Δίνει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να αποκτήσουν φωνή και να διακριθούν μέσα από τις εκπομπές του.
Γι’ αυτό και αυτήν την χρονιά προχωράει σε μία ενέργεια εύρεσης νέων προσώπων που θα έχουν τη δυνατότητα να στελεχώσουν εκπομπές σε διάφορους τομείς τους προγράμματος, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ , καθώς επίσης και στα DIGITAL MEDIA του ομίλου. Αν είσαι άνω των 18 ετών και ο στόχος σου είναι μια καριέρα στα MEDIA, σε ειδικότητες που αφορούν σε παρουσία μπροστά από τις κάμερες, (παρουσιαστές, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι), έχεις τη δυνατότητα να προχωρήσεις σε συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης Ενδιαφέροντος που ακολουθεί. H Oμάδα του ANT1 θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των Δηλώσεων Ενδιαφέροντος για να επιλεγούν τα άτομα που θα κληθούν για συνέντευξη ή/και casting.

Η μικρή οθόνη μπορεί αύριο να έχει το δικό σου πρόσωπο!

Δήλωση ενδιαφέροντος

Με την παρούσα Δήλωση Ενδιαφέροντος δηλώνω το ενδιαφέρον μου
για τη συμμετοχή μου σε προγράμματα του ΑΝΤΕΝΝΑ με τον ακόλουθο χαρακτήρα

Προσωπικά Στοιχεία

Upload *

Μπορείτε να ανεβάσετε μέχρι 3 φωτογραφίες με μέγεθος 2MB η κάθε μια και το video σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 MB
Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά


Προσωπικά Δεδομένα


Η υποβολή της παρούσας Δήλωσης Ενδιαφέροντος προϋποθέτει την συμπλήρωση στοιχείων τα οποία αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΕΝΝΑ TV A.E.», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 10 -12 (εφεξής o «ΑΝΤΕΝΝΑ»), ή/και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ΑΝΤΕΝΝΑ θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συμπληρώνονται στη Δήλωσης Ενδιαφέροντος για τους σκοπούς επιλογής προσώπων που θα συμμετέχουν σε προγράμματα του ΑΝΤΕΝΝΑ. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ ή/και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ΑΝΤΕΝΝΑ δύνανται να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και με αυτοματοποιημένα μέσα για τους σκοπούς επιλογής προσώπων που θα συμμετέχουν σε προγράμματα του ΑΝΤΕΝΝΑ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται από τον ΑΝΤΕΝΝΑ ή/και από τρίτους ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ΑΝΤΕΝΝΑ για ένα (1) έτος από την υποβολή της παρούσας Δήλωσης Ενδιαφέροντος. Κάθε υποβάλλων Δήλωση Ενδιαφέροντος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έγγραφου αιτήματος στον ΑΝΤΕΝΝΑ (στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 10-12, Μαρούσι, Αθήνα, Τ.Κ. 15125 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@antenna.gr) για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Κάθε υποβάλλων Αίτηση Συμμετοχής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε την συναίνεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συναίνεση πριν από την ανάκλησή της. Αρμόδια αρχή για υποβολή παραπόνων είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δηλώνω ότι συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Περαιτέρω ειδικώς και ρητώς συναινώ στην επεξεργασία σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και για τους σκοπούς επιλογής προσώπων που θα συμμετέχουν σε προγράμματα του ΑΝΤΕΝΝΑ:
Δηλώνω ότι: